Efter en bitande vinter blev nog flera av oss varsel om hur dragit ett hus kan vara. Många hus kan vara dåligt isolerade eller inte optimerade ur värmesynpunkt. Om du har ett kallt och dragit hem finns det lösningar, både billiga och dyra, som kan ge dig ett varmare hem inför nästa vinter.

Isolering

Kolla över isoleringen i huset. I äldre hus kan isoleringen vara väldigt tunn eller av sämre material. Kutterspån och spån är vanliga, gamla isoleringsmaterial som inte håller måttet idag. Några dyra åtgärder som ger långvariga resultat är att tilläggsisolera fasaden, helst utifrån. Om du inte har möjlighet att isolera utifrån eller inte vill ha en tjockare fasad, kan du även isolera invändigt men det ökar risken för fukt i väggarna. Det allra bästa du kan göra är att isolera vinden. Varmluft stiger och om isoleringen på vinden är dålig, läker varmluft upp dit och försvinner från huset istället för att hållas kvar inomhus. På vinden har du säkert ett tunt lager kutterspån som måste bort först. Företag som Swoosh kan skynda på processen, de suger nämligen ut den gamla isoleringen och kastar den åt dig. Köp hem diffusionsöppen isolering, cellulosafibrer eller träfibrer passar utmärkt, och kratta ut på vinden.

Eldstaden

Eldning är fortfarande en av de billigaste uppvärmningskällorna i Sverige. Det som gör att många väljer bort det är att hanteringen tar tid och du behöver passa och mata elden under dagen. Men under vintern är en varm brasa välkommen och den extra värmen kan sänka dina uppvärmningskostnader under den dyraste årstiden. Har du en skorsten ska du ta ut sotaren och få den provtryckt. Skorstensrenoveringar kostar inte så mycket som att byta värmekälla och du kan köpa braskassetter på Eldabutiken. Saknar du skorsten kan du installera en kamin istället, startkostnaden blir lite högre men du kommer att njuta av ett varmt hem i många år framöver! Dock så gäller det att du gör en bygganmälan till den kommun som du bor i innan du sätter igång med din installation av braskamin.