De flesta som funderar på solenergi i dessa av tider av höga elkostnader ställs inför valet – väger fördelarna mot kostnaderna? Är solenergi rätt för dig? Ska du dra nytta av det här gröna energialternativet?

Frågan är om solcellspaneler är en bra investering?

Solfångare kostar pengar, både materialet och installationen, men solenergi erbjuder flera anmärkningsvärda fördelar.

Ekonomi och värde

  • Solcellspaneler sänker din elräkning.
  • Solenergi är en förnybar energikälla.
  • Man får skattereduktion för grön teknik om man installerar solcellspaneler.
  • Solenergi höjer bostadens värde.
  • Man tjänar in investeringen, i synnerhet när elpriserna är så höga som nu. En normal anläggning för en villa ger en avkastning på 10-15% per år.
  • Det är enkelt och går snabbt att installera solcellspaneler.
  • Man börjar spara pengar så fort anläggningen är igång.
  • Solenergi är en säker energikälla. Om något skulle hända med det traditionella elnätet, så kan du luta dig mot din egen källa på taket.

Miljön kontra investering

I slutändan är det bara du som kan bestämmer om du ska investera i solcellspaneler. Det är dock viktigt att ta hjälp av experter innan beslutet tas. Låt dessa berätta, räkna på kostnader och sparande. En sak är dock säker – en investering i solcellspaneler är alltid en investering i miljön.